صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

     سايت فروش و اطلاع رساني كتابهاي فارسي در ايران و جهان

http://www.iiketab.com

سايت آيآي كتاب با اهداف زير شروع به فعاليت نموده است:
 -
گسترش فروش محصولات فرهنگي شامل كتاب، نرمافزار و نشريات مختلف


-  ايجاد امكان دسترسي آسان و سريع به يك بانك اطلاعاتي كامل از محصولات فرهنگي


ـ اعتماد به مشتريان و خريداران كالاهاي فرهنگي از يكسو و ايجاد ارتباط متــقابل بين متقاضيان كالاهاي فرهنگي و توليدكنندگان از سوي ديگر در جهت گستــرش فرهنـگ كتابخواني.
بدون شك پيگيري اهداف فوق و تلاش در جهت دستيابي به آنها امكانات و ارادة فوقالعادهاي را ميطلبد كه جز با همكاري و همدلي مجموعة دستاندركاران و توليدكنندگان كالاهاي فرهنگي ميسر نميشود.

 هدف استفاده از تكنولوژيهاي ارتباطي جديد با شرايط و واقعيات جامعه در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر خودمان در جهت فروش هرچه بيشتر كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي است. بنابراين عمده سعي بر اين اصل استوار است كه اطلاعات را از طريق جديدترين سيستمها و تكنولوژيهاي اطلاعاتي ارائه كرده و در مقابل سيستم فروش خود را بصورت تلفيقي از روشهاي الكترونيكي و دستي برقرار سازد.
در اين سايت با استفاده از موضوع مورد نظر ، مي توان منبع خاصي را جستجو كرد.همچنين چنانچه داراي اثري آماده براي انتشار هستيد نيز از طريق اين سايت مي توانيد آنرا ارائه دهيد. مقالات ، تازه هاي نشر، فهرست الفبايي ناشران ، خريد كتابهاي ناياب و قديمي و .... در اين سايت به چشم مي خورد.


پيام هاي ديگران () | دوشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٥ - نزهت مهاجرنسب  |لینک به نوشته