نمايشگاه دستاوردهاي علمي دانشكده الهيات

اين نمايشگاه با همكاري معاونت پژوهشي و كتابخانه دانشكده الهيات برگزار شده است و در آن تاليفات و آثار اساتيد و برخي پژوهشهاي كتابداران و نشريه دانشكده و... به چشم مي خورد.

اين نمايشگاه تا تاريخ 29/11/85 داير است.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید