به همت سرپرست محترم كتابخانه ، سركار خانم دكتر پيروزفر ، سيستم گيت كتابخانه دانشكده راه اندازي شد.

ضمن تشكر از ايشان و ساير عزيزاني كه در اين امر ياري رساندند ، اميدواريم در تمام مراحل زندگي موفق باشند.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید