مجموعه

 کتابخانه دانشکده بر حسب نيازهای علمی ـ آموزشی و پژوهشی به وجود آمده است . در حال حاضر کتابخانه دانشکده الهيات دارای حدود ۶۸۰۰۰ جلد کتاب فارسی و عربی ٬ ۴۰۰۰ جلد کتاب لاتين و بيش از ۲۱۰۰ جلد نسخه خطی است .

بخش مرجع شامل بيش از ۵۰۰۰ جلد کتاب لاتين ٬ فارسی و عربی ٬ ۲۸۱ پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و حدود ۱۱۰ عنوان نشريه بطور اشتراک و اهدايی و ۱۱۵ عنوان مجله بصورت صحافی شده است.

 بخش بانک نرم افزار با داشتن ۲۹۰ لوح فشرده شامل نرم افزارهاي تخصصي از تمام گرايشهاي آموزشي دانشكده ٬ سعي در تكميل منابع كتابخانه دارد.

سازماندهي ٬ تصويربرداري و نگهداري نسخ خطي نيز در كتابخانه انجام شده است 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید