بزرگترین قرآن طوماری جهان به طول هزار و 450 متر که توسط یک شهروند تبریزی به رشته تحریر درآمده است به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد. این قرآن توسط حامد غازانی تهیه شده است از نوع طول ،در نوع خود بی نظیر است .برای تحریر آن از کاغذ سفید معمولی استفاده شده است که در مجموع وزن آن 18 کیلوگرم است .

/ 1 نظر / 79 بازدید