نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد     

                عالم پير دگر باره جوان خواهد شد

                

سال نو از راه رسيده و روزنه هاي رستن و از نو سبز شدن را بروي ما گشوده است . ديدگان ما با ديدن جامه هاي زمردين درختان ، نوازش مي يابند و آواز پرندگان و ترنم باران و رودخانه ها ، عشق را در دل جاري مي كند. بياييد طراوت بهار را به دلهايمان بسپاريم و شكوه طبيعت را در ذهن زنده نگاه داريم.

سال نو بر شما مبارك و فرخنده باد.

1176292174.jpg

 

/ 0 نظر / 8 بازدید